Únor 2012

2.3.2012 - koužek

25. února 2012 v 12:26 | Radim V. |  Tréninky
Ahoj, na stránku byl přidán nový test (Test č. 3), ze kterého s dáme v úvodu kroužku malý testík. Zkontolujeme navázané háčky, které jste dostali za úkol (háček MIVARDI M-525 vel.16, vlasec průměr 0,088mm, délka návazce 22cm).
Protože Vám navazování háčků stále dělá problémy a začátek sezóny se velmi rychle blíží, donesu v pátek pár vazačů háčku, abyste si vyzkoušeli práci s tímto pomocníkem. Pokud se vazač osvědčí a navazování háčku pro Vás bude jednodušší, bude opět možnost ke koupení této pomůcky (pro rodiče: cena bude do 150Kč). Na internetu je mnoho kopií a napodobenin vazačů, nebo staré modely, které jsou sice levnější, ale nemají rotační hlavu a jejich trvanlivost je mizivá. Po 10-ti háčcích jsou levné vazače opotřebované a malé háčky s nimi již nenavážete. My budeme používat tento vazač od firmy STONFO.

MILAN stále čeká na zbytek úkolů, takže vypište na papír o co chcete soutežit při závodech na Bečkárně (výhra pro 1. místo, 2. místo, 3. místo atd...)

Ještě informace o blížících se jarních prázdninách: Ostrava má jarní prázdniny od 12.3. do 18.3., proto v pátek 16.3. kroužek nebude.

PS: Máme pro Vás připraveno plno her, takže jestli bde pěkně, nebudeme trčet v boudě a vyrazíme ven!

Test č.3

25. února 2012 v 10:48 | Radim V. |  Testy
1.) Z uvedené skupiny ryb označ ty, které mají tukovou ploutvičku:
a) vranka, slunečnice, perlín, střevle
b) sumeček, losos, hlavatka, lipan
c) piskoř, mřenka, cejn, štika

2.) Které čeledi našich ryb mají požerákové zuby:
a) lososovité
b) štikovité
c) kaprovité

3.) Které kaprovité ryby mají na tlamě masité vousky:
a) karas
b) ouklej obecná
c) lín

4.) Mezi plankton patří:
a) larva chrostíka, potápník vroubený
b) škeble, perlorodka
c) buchanka, perloočka

5.) U které naší kaprovité ryby je červená barva většiny ploutví jedním z důležitých rozpoznávacích znaků:
a) jelec jesen
b) perlín ostrobřichý
c) plotice obecná

6.) Přídavné dýchání pomocí kůže má:
a) kapr obecný
b) úhoř říční
c) vranka obecná

7.) Čím vnímá ryba zvuk:
a) postranní čarou
b) vnitřním uchem
c) dutinami nozder

8.) Mihule říční patří mezi:
a) ryby úhořovité
b) paryby
c) kruhoústé

9.) U nás se běžně uměle vytírají:
a) úhoři říční
b) pstruzi duhoví
c) líni obecní

10.) Jak se nazývá rybník, ve kterém je přes zimu uložen plůdek, nebo násada k jarnímu vysazení do rybníků:
a) komorový
b) výtažný
c) Dubraviův

11.) Náš největší rybník Rožumberk byl dokončen v roce:
a) 1490
b) 1590
c) 1690

12.) V měsíci dubnu můžeme chytat na pstruhových vodách (SEČ):
a) od 5 do 20 hodin
b) od 7 do 17 hodin
c) od 5 do 17 hodin

13.) Ve vodách pstruhových jsou k lovu lososovitých ryb povoleny jen 3 dny v týdnu. Můžeme nevyužité dny využít v příštích týdnech:
a) ano - mohu, ale jen v sudých týdnech
b) ne - nemohu, propadají
c) mohu - jestliže to povolí hospodář MO ČRS

14.) Přehled o úlovcích na MP vodě a o docházce k vodě P, je nutno odevzdat organizaci, která povolenku vydala:
a) do 15 dnů od ukončení platnosti povolenky
b) do 31.12.
c) do 15.1. příštího roku

15.) Lze uložit nápravné opatření nezletilým členům:
a) nelze
b) ano - i když prokazatelně nemohou plnit členské povinnosti z vážných osobních a zdravotních důvodů
c) ano - za nesplnění povinností a nedodržování obecně platných právních předpisů

16.) Čas pro RT disciplínu Arenberg je:
a) 10 minut
b) 8 minut
c) 5 minut

17.) Závodník může kromě obvyklého biče použít:
a) put s navijákem
b) prut s navijákem, který však nesmí být smekací
c) zase jen další bič bez navijáku

18.) Který z uvedených jelců má vypouklý tvar hřbetní a řitní ploutve:
a) jelec tloušť
b) jelec jesen
c) jelec proudník

Kroužek 24.2.

22. února 2012 v 21:02 | Radim V. |  Tréninky
V pátek si zase vezměte návazcovníky+háčky+vlasce, doplníme zase pár návazců. Dva týdny je na stránce yvvěšen test č.2, tak si ho letmo zopákněte, možná se s něj bude zkoušet. A nezapomeňte na velký Milanův úkol - pro připomenutí: Každý napíše na papír, co by chtěl vyhrát na závodech, výhra pro 1. místo, 2.místo, 3.místo atd...


PS: dobrou náladu s sebou :-D

Test č.2

13. února 2012 v 15:42 | Radim V. |  Testy
Test č. 2

1.) Postranní čára je:
a) pohlavní rozlišovací znak
b) dotykový smyslový orgán
c) pomocný dýchací orgán

2.) Co jsou gonády ryb:
a) hřbetní paprsky
b) vyměšovací orgány
c) párové pohlavní orgány

3.) Která z těchto rostlin plave celá na hladině:
a) stulík žlutý
b) voďanka žabí
c) rdest vzplývavý

4.) Která z uvedených ryb má izolované ostny před hřbetní ploutví:
a) candát obecný
b) ježdík obecný
c) koljuška tříostná

5.) Kolik párů žaberních oblouků mají naše ryby:
a) 3
b) 5
c) 7

6.) 6 vousků má tato trojice ryb:
a) sekavec písečný, parma říční, mřenka mramorovaná
b) sumec velký, mřenka mramorovaná, seavec písečný
c) mřenka mramorovaná, sekavec písečný, jeseter malý

7.) Splešťule blátivá patří mezi:
a) roztoče
b) ploštice
c) červy

8.) Larva potápníka je:
a) dravá
b) býložravá
c) všežravá

9.) Lipan podhorní se v dospělosti nejčastěji živí:
a) porosty zelených řas na dně
b) larvami vodního hmyzu, zejména chrostíků a občas dospělým hmyzem
c) drobnou bílou rybou a měkkými vodními porosty

10.) K čemu slouží hypofyzace ryb:
a) k desinfekci ryb při napadení plísní
b) k urychlení přípravy k výtěru
c) k mezidruhovému křížení ryb

11.) Proč v zimě vysekáváme na rybnících otvory v ledu:
a) aby se mohla lovit ryba
b) aby měly ryby světlo
c) aby byl přístup kyslíku

12.) Roční rybářský lístek vydává:
a) MO ČRS
b) obecní úřad
c) ministerstvo zemědělství

13.) Při lovu ryb udicí na položenou musí být lovící u prutu přítomen tak, aby:
a) je měl v dohledu
b) jimi mohl manipulovat
c) je měl minimálně 2 metry od rukou

14.) V jaké vzdálenosti od sebe musí být rybáři při lovu na položenou:
a) 3m
b) 5m
c) 6m

15.) Kdy se nezletilí členové stávají členy:
a) dosažením 16 let
b) dnem, kdy dosáhli věku 18 let
c) rokem, kdy dosáhli věku 18 let

16.) Mezi prvním a druhým sledem mokrých hodů:
a) je povolen mezihod
b) není povolen mezihod
c) je povinná minutová přestávka

17.) Minimální příprava na stanovišti, které si závodník vylosoval, je:
a) 90 minut
b) 45 minut
c) 30 minut

18.) Co značí čtvrtý signál:
a) 5 minut do konce závodu
b) konec závodu
c) přístup závodníků k vážení

19.) Mřenka mramorovaná má ocasní ploutev:
a) vykrojenou
b) zaoblenou
c) uťátou

10.2. kroužek

9. února 2012 v 7:34 | Radim V. |  Aktuality
Čau, v pátek si všichni vemte háčky, vlasce a zásobníky na návzace, které jste dostali pod stromeček. Naučíme se vázat stejně dlouhé háčkové návazce. Těm kteří jsou u nás v kroužku noví a tyto věci jim ještě rodiče od nás nestihli zakoupit, dostanou veškeré potřebné vybavení na návazce zapůjčeno.

Krom vázání háčků po Vás máme připraveno mnoho dalších zajímavých aktivit, takže dobrou náladu s sebou :-D

Radim

12.ročník Svinovského poháru

8. února 2012 v 20:08 | Míša V. |  Propozice závodů
MS ČRS Poruba 1 - Svinov, RSK Svinov
si Vás dovolují pozvat
na
12.ročník Svinovského poháru
v LRU mládeže
Termín konání: 14.4.2012
Místo konání: Rybářský revír ODRA 2a - Bečkárna - 471066 podrevír 5
Zahájení závodu: 07,00 hod
Ukončení závodu: 17,00 hod
Závod je určen veškeré mládeži organizované v ČRS.
Závod probíhá jako závod jednotlivců.
Závodí ve čtyřech kategoriích : žáci -začátečníci
Žáci do 15-ti let
žákyně do 15 let
dorostenci do 18-ti let.
Závod probíhá ve dvou kolech .
V rámci závodu je zařazena kategorie do 10-ti let - začátečníci - tato kategorie má samostatné vyhodnocení a odlišné podmínky. Do této kategorie může být zařazen pouze žák nebo žákyně v prvním roce členství v ČRS. Toto nutno doložit členskou legitimací.
Během závodu je povoleno krmení ryb a to v množství 3litry vlhké směsi na závod a 0,5l červů na závod.
Propozice závodu:
6,30 - 6,50 - Registrace závodníků a losování 1.závodu
6,50 - 7,00 - Zahájení
7,00- 7,20 - Nástup do sektoru
7,20- 7,50 - Příprava na závod
7,50 - 10,50 - 1.závod
10.50 - 11,10 - Vážení
11,10 - 12,00 - Občerstvení
12,00 - 12,20 - Nástup do sektoru
12,20 - 12,40 -Příprava
12,40 - 15,40 - 2.Závod
15,40 - 16,30 - Vážení a kontrola výsledku
16,30 - Ukončení a vyhlášení výsledků
Pravidla závodu:
1.Hodnocení závodu probíhá dle závodního řádu v plavané
2.Závodník musí zůstat po závodě na svém místě až do příchodu rozhodčích - opuštění sektoru před příchodem rozhodčího - automatická diskvalifikace
3.Protest lze podat do 15-ti minut po ukončení vážení vedoucím družstva oproti poplatku 50,-Kč
4.Povinná výbava: pean nebo vyprošťovač háčků,vezírek a podběrák.
5.Každý závodník se musí při prezentaci legitimovat průkazem člena ČRS
6.Během závodu je přísný zákaz kouření a používání mobilního telefonu v sektoru pro závodníky - nedodržení automatická diskvalifikace - týká se i vedoucích družstev a jejich doprovodu.
7.Závodník si smí ponechat jeden kus ušlechtilé ryby dle RŘ
8. Pořadatelé si vyhrazují možnost změn.
Občestvení jako vždy je zajištěno
Přihlášky:
Účast na závodech je nutno potvrdit do 10.dubna 2012 - nutné- kvůli zajištění stravy - strava se bude objednávat na počet účastníků.Cena stravy bude sdělena při přihlášce.
Přihlášení :
Mo.Poruba1@seznam.cz
Michaela Vařeková :604 83 72 26 (mvarekova@seznam.cz)
Jan Skura : 775 369 085
Dalibor Fojt : 602 381 595
Příjemné závod a zábavu přejí pořadatelé3.2.2012

1. února 2012 v 22:10 | Míša V. |  Aktuality
Další pátek před námi= další kroužek na Bečkárně.

Ti co úspěšně zvládli testy si mohou vyřídit nové povolenky na rok 2012.
(Peníze, Členská legitka, ryb. lístek a dobré chování).
Pokud někdo neodevzdal přihlášku do kroužku, tak až posléze.

V pátek na správném místě, ve stprávný čas.... se na Vás těšíme.